Certyfikaty

certificazioni_csi_cert
Produkty GLG opracowywane są i produkowane zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami dotyczącymi produktów i ich zastosowania.

W szczególności wszystkie produkty spełniają wymogi następujących uregulowań prawnych:

  • Norma produktowa UNI EN 13241-1 – bramy przemysłowe i handlowe
  • Dyrektywa nr 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych
  • LVD 73/23/EWG Dyrektywa „niskonapięciowa”
  • EMC 89/336/EWG Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
  • Dyrektywa nr 98/37/EWG i 98/79/EWG w sprawie maszyn
  • UNI EN 12604 – Aspekty mechaniczne
  • UNI EN 12453 – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem
  • UNI EN 12424 Odporność na obciążenie wiatrem

Wszystkie produkty o działaniu automatycznym, a więc wyposażone w napęd i/lub elementy automatyczne, dostarczane są wraz z podręcznikiem dla użytkownika, przekazującym informacje na temat korzystania z urządzenia i jego konserwacji. Do urządzenia dołączony jest również oryginał certyfikatu WE.

Unormowania dla konkretnych środowisk

GLG dostarcza ponadto produkty i materiały dla środowisk wymagających spełnienia konkretnych norm, takich jak, na przykład:

  • Bramy szybkobieżne dla środowisk uznanych za antywybuchowe ATEX – Norma Europejska 94/9/WE
  • Materiał elastyczny (PCV) z certyfikatem potwierdzającym antystatyczność, dla środowisk chemiczno-farmaceutycznych; Norma IEC 60093; Standard oraz Sprawozdanie Techniczne IEC1087