Urządzenia pneumatyczne i elektryczno-pneumatyczne

Wszystkie bramy elastyczne mogą zostać wyposażone w układy „półautomatyczne wymagające kontaktu” lub „automatyczne” do otwierania zdalnego, jednokierunkowo.

Automat MONO

Urządzenie elektryczno-pneumatyczne, które pod wpływem impulsu zdalnego sterowania (z fotokomórki, radaru, radia lub przycisków itp.), otwiera drzwi automatycznie zawsze w jedną stronę.

Ponowne zamknięcie następuje z opóźnieniem czasowym, ustawionym w centrali elektronicznej i możliwym do regulowania. Wszystkie urządzenia potrzebują linii zasilania sprężonym powietrzem.

W przypadku braku energii elektrycznej możliwa jest ręczna obsługa tych urządzeń.

Mechanizm półautomatyczny wymagający KONTAKTU

Pomocnicze urządzenie pneumatyczne, zastosowane bezpośrednio na bramie, umieszczone w górnej części skrzydeł bramy, automatycznie otwiera bramę po lekkim początkowym popchnięciu jej.

Umożliwia przejazd w obu kierunkach ruchu. Szybkość otwierania i zamykania są regulowane, za pośrednictwem regulatorów przepływu, niezależnie dla każdego ze skrzydeł bramy.

Wszystkie urządzenia potrzebują linii zasilania sprężonym powietrzem. W przypadku braku energii elektrycznej możliwa jest ręczna obsługa tych urządzeń.