Elastyczne kurtyny paskowe

StripGO

Elastyczne kurtyny paskowe są idealnym rozwiązaniem do wewnętrznego rozdzielenia różnych środowisk lub do zainstalowania w przejściach. Zastosowanie elastycznego zamknięcia pozwala na zrealizowanie następujących koncepcji:

  • Ruchome ściany działowe, które w razie potrzeby są zawsze możliwe do pokonania
  • Bariery pochłaniające dźwięk w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu
  • Przegrody w przejściach, aby zapobiec rozpraszaniu się ciepła

Szeroko stosowane zarówno w przemyśle, jak i w logistyce i magazynach, nadają się do instalowania na drogach ewakuacyjnych. Niezwykle proste w realizacji i instalacji, stanowią rozwiązanie ekonomiczne i funkcjonalne.

Dostępne są zarówno w wersji ze stałym wspornikiem w górnej części, jak i w wersji z zespołem prowadnic i stopek, także w górnej części, aby w razie potrzeby móc opróżnić wydzielony przedział.

Taśmy z PCV wykonane są na zasadzie wytłaczania, z zaokrąglonymi brzegami niwelującymi ich ostrość, dzięki czemu personel może przechodzić przez nie z całkowitym bezpieczeństwem. Zastosowany materiał jest produkcji europejskiej i posiada certyfikat materiału samogasnącego klasy 2.

Download PDF